Jakarta, 28 Mei 1981

Bintang-bintang Berformasi pada Siang Hari

Pada pagi hari tanggal 28 Mei 1981, tepat 65 hari sesudah penyaksian tanggal 22 Mei 1981, saya (J. Salatun) sedang berada di halaman belakang ketika suatu benda bercahaya di langit yang biru menarik perhatianku. saya memanggil istri dan anak untuk ikut menyaksikannya pula.

Benda itu semula tampak pada elevasi 60 derajat lalubergerak perlahan-lahan ke arah barat. Tiba-tiba sebuah benda lain muncul disampingnya dan keduanya kemudian bergerak berdampingan dalam formasi untuk lenyap pada elevasi 45 derajat di sebelah barat setelah tampak dari pukul 07.20 hingga 07.55. Tidak lama kemudian sebuah benda yang ketiga muncul lagi di tempat yang sama pada elevasi 60 derajat, lalu bergerak ke arah barat dan lenyap pada elevasi 45 derajat, menempuh lintasan yang sama seperti kedua benda yang terdahulu. Benda yang ketiga itu tampak selama beberapa menit dan lenyap pada pukul 08.50.

Ketiga buah benda itu tampak sama dan ukurannya juga sama, yaitu seperti kepala jarum pentul yang keperak-perakan. Selama dalam pemandangan benda-benda itu konstan terangnya. Saya mengamatinya dengan teropong yang mempunyai pembesaran 7 kali, akan tetapi tidak melihat perincian lebih lanjut.

Menurut Halim International Airport yang terletak dalam garis lurus sekitar 8 km dari rumah saya, radarnya tidak memperlihatkan barang sesuatu yang luar biasa. Arah dan kecepatan angin pada ketinggian 30.000 kaki, 35.000 kaki dan 40.000 kaki berturut-turut adalah 080 dan 15 kts, 070 dan 20 kts, 060 dan 30 kts. Saya mencoba untuk mengambil foto dengan kamera teropong Orinox model AAI-720, akan tetapi gagal oleh karena shutternya macet.

Sumber: Salatun, J., "UFO Salah Satu Masalah Dunia Masa Kini", Yayasan Idayu, Jakarta, 1982. Halaman 77)